Borbone RED compatibili Lavazza A Modo Mio 1/1

40 RSD

100% robusta. Snažna i perfektno pržena kafa, veoma aromatična i punog tela.